Bảng phân tích mức lương theo năng lực của kế toán

(Vui lòng chọn các danh mục để tính hệ số lương bạn nhận được) (* là bắt buộc phải chọn)

1.Thành phố làm việc(*)

2.Vị trí công việc(*)

3.Loại hình doanh nghiệp(*)

4.Kinh nghiệm loại hình doanh nghiệp(*)

5.Trình độ học vấn

6.Tin học văn phòng

7.Kinh nghiệm vị trí khác

8.Loại hình kinh doanh

9.Phần mềm kế toán

10.Trình độ ngoại ngữ

11.Kỹ năng mềm

12.Chứng chỉ nghề nghiệp

13.Khả năng chịu áp lực công việc

14.Cam kết gắn bó với công ty

Vui lòng tích chọn ' Tôi không phải người máy ' hoặc ' I'm not a robot '

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x