Danh sách khóa học

Tin tức liên quan

 • Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 2024 gồm những gì?

  Điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 79/2022/TT-BTC quy định hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo từng đối tượng như sau: 1. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho con (Gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ/chồng) * Con dưới 18 tuổi Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (nếu có) (bổ sung Căn cước công dân so với trước đây). * Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động

 • Không nộp thuế thu nhập cá nhân có phải quyết toán thuế?

  1. Không nộp thuế TNCN vẫn phải quyết toán thuế? Điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau: “… d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân…”.

 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải làm gì?

  1. Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết Doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết phải kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (khoản 3 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP). Trong đó, Phụ lục I - Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. Phụ lục II - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia. Phụ lục III - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu.

 • Cần lưu ý gì khi mua lại doanh nghiệp?

  Bên cạnh các khía cạnh kinh tế - tài chính thì các khía cạnh pháp lý đóng vai trò quan trọng, đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho cả bên bán và bên mua, giúp giao dịch mua bán được kỳ vọng. Theo kinh nghiệm của Luật sư đã tư vấn cho khách hàng trong nhiều năm qua, khi mua lại doanh nghiệp, bên mua cần lưu ý một số vấn đề sau đây: 1. Hình thức mua lại doanh nghiệp Nếu việc mua lại doanh nghiệp có hình thức pháp lý là mua lại phần vốn góp nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn và mua lại cổ phần nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần. Liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, Điều 52 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định:

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x