Danh sách khóa học

Tin tức liên quan

 • 3 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 01/7/2024

  3 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 01/7/2024 Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bãi bỏ cấp thâm niên nghề. Chỉ có 03 ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 01/7/2024 là quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức. Ngoài bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề thì chế độ tiền lương mới còn bãi bỏ các khoản phụ cấp khác của cán bộ, công chức, viên chức như: Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo: do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ; Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ: do đã đưa vào trong mức lương cơ bản; Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm: do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.

 • Hợp đồng EPC là gì? Có hiệu lực khi nào?

  1. Hợp đồng EPC là gì? Phạm vi áp dụng thế nào? Hợp đồng EPC là một loại hợp đồng xây dựng, hay được còn gọi với tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP. Hợp đồng này được lập để thực hiện các công việc từ khâu thiết kế đến mua sắm vật tư, thiết bị cho đến thi công để xây dựng công trình và chạy thử, nghiệm thu bàn giao công trình cho bên giao thầu. Hợp đồng EPC thường được ưu tiên áp dụng đối với những dự án có mức độ phức tạp, yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ cao, đồng thời cần tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ và thống nhất từ khâu thiết kế cho đến cung cấp thiết bị, thi công và đào tạo chuyển giao công nghệ.

 • Nghỉ việc không báo trước, có phải bồi thường tiền cho công ty?

  Nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường tiền cho công ty? Người lao động chỉ được phép nghỉ việc luôn không cần báo trước trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 25 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, bao gồm: - Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận, trừ trường hợp khác; - Không được trả đủ lương/trả lương không đúng hạn, trừ trường hợp khác; - Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; - Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; - Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc vì công việc có ảnh hưởng xấu tới thai nhi; - Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

 • Văn bản chỉ có dấu treo có chứng thực được không?

  Văn bản chỉ có dấu treo chứng thực được không? Trong một số trường hợp, văn bản chỉ đóng dấu treo cũng có thể được chứng thực. Sau đây là giải thích cụ thể: Dấu treo là con dấu được đóng lên trang đầu hoặc đóng trùm lên 01 phần tên cơ quan, tổ chức, tên của phụ lục kèm theo. Trên thực tế, dấu treo chủ yếu được sử dụng trong 02 trường hợp sau: - Khi ban hành văn bản: Thường được dùng để đóng dấu lên các phụ lục ban hành kèm theo văn bản chính hoặc các văn bản pháp luật; - Khi người ký văn bản không phải là người có thẩm quyền đóng dấu lên chữ ký của mình. Dễ thấy trong các xác nhận của Phòng Công tác sinh viên hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, đóng dấu treo để khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính cũng như xác nhận nội dung để ngăn ngừa việc giả mạo, đánh tráo tài liệu.

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x