Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/07/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

VƯƠNG THỊ VÂN

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên VƯƠNG THỊ VÂN
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 47 điểm ID : 5827
Ngày cập nhật 2 năm trước 297
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tổng hợp
Lào Cai | Mường Khương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 20 0 10 0
Đăng ký tư vấn x