Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Vương Thị Hồng Vân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 3 - 5 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 8005
Ngày cập nhật 1 năm trước 277
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tổng hợp
Bắc Kạn | Chợ Đồn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x