Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
26/12/1990

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Vương Thị Hoa

- Kế toán thuế

- Kế toán công nợ

- Kế toán bán hàng

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

- Nhân viên kế toán

- Kế toán giá thành

- Kế toán TSCĐ

- Phó phòng kế toán

Trình độ học vấn
Trường Đại học Thương Mại
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH công nghệ HBT
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công ty CP DV cơ khí môi trường Đông Sơn
Vị trí: phụ trách kế toán
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Vương Thị Hoa
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 26021
Ngày cập nhật 2 tháng trước 49
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Công ty sản xuất
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
Hà Nội | Huyện Sóc Sơn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 0 0 0
Đăng ký tư vấn x