Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Vương Kim Hằng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 19937
Ngày cập nhật 1 tháng trước 57
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 5 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 8 | Quận 7 | Huyện Nhà Bè
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0