Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên VŨ THỊ QUỲNH NGA
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 27210
Ngày cập nhật 1 tháng trước 58
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Kế toán tổng hợp
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Bình Thạnh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x