Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên vũ thị quỳnh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 75 điểm ID : 18575
Ngày cập nhật 2 tháng trước 158
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 4 năm
Nhân viên kế toán
Hà Nội | Quận Hoàng Mai
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 15 0 0