Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
13/01/1980

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Vũ Thị Ngọc Thanh

- Kế toán trưởng

Trình độ học vấn
Tên trường học
Chuyên ngành
Tên trường học
Chuyên ngành
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
CÔNG TY TNHH NAM LONG
Kế toán trưởng
Tên công ty
Vị trí công việ
Tên công ty
Vị trí công việ
Tên công ty
Vị trí công việ
CÔNG TY TNHH NAM LONG
Kế toán trưởng
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Vũ Thị Ngọc Thanh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 18550
Ngày cập nhật 11 tháng trước 196
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 18 năm
Kế toán trưởng
Phú Thọ | Việt Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 0 0 0
Đăng ký tư vấn x