Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
18/11/2000

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Vũ Hoàng Khánh Huyền

- Kế toán thuế

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán thực tập

- Hành chính nhân sự

Trình độ học vấn
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính - Ngân Hàng
Kinh nghiệm làm việc
Công ty Golden Gate Restaurant Group
Chăm sóc Khách hàng
Guta Cafe
Nhân viên Sales
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Trường Đại học Mở TPHCM
Tình nguyện viên mùa Trung Thu 2020
Họ và tên Vũ Hoàng Khánh Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 22185
Ngày cập nhật 7 tháng trước 131
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán thực tập | Hành chính nhân sự
Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tầu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 35 0 0 0
Đăng ký tư vấn x