Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên vũ cao thượng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24079
Ngày cập nhật 6 ngày trước 39
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty thương mại
Kế toán nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Góp ý giao diện mới x