Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Võ Thị Thúy Hằng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26123
Ngày cập nhật 1 tuần trước 18
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Tuyển dụng, cung ứng nhân sự
Chuyên viên tuyển dụng
Bình Dương | Thủ Dầu Một
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x