Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
06/07/1992

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

vo thi thu giang

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Dự án tham gia
Thông tin thêm
Họ và tên vo thi thu giang
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 43 điểm ID : 10856
Ngày cập nhật 1 năm trước 304
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 2 năm
Nhân viên kế toán
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 23 0 0 0
Đăng ký tư vấn x