Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên vị nhân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25353
Ngày cập nhật 3 tháng trước 77
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 16 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán trưởng | Trưởng phòng tài chính | Giám đốc tài chính
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Tân Bình | Quận 3 | Quận 11
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x