Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
26/07/1991

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Trương Tuyết Hồng

- Kế toán công nợ

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán bán hàng

- Kế toán nội bộ

- Nhân viên kế toán

- Vị trí khác

- Giao dịch viên ngân hàng

Trình độ học vấn
Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM
Chuyên ngành:Giao Tiếp. Văn Phạm.
Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường
Chuyên ngành:Tin Học Văn Phòng
Đại Học Kinh Tế Tphcm
Chuyên ngành:Quản trị Kinh Doanh
Kinh nghiệm làm việc
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông
Tháng06 - 2012đến07 - 2012: Sinh Viên Thực Tập.
Tập Đoàn Tài Chính Cathay Life
Tháng10 - 2012đến11 - 2013:Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vũ Viễn Thông Net
03/2012đến08/2013:Nhân Viên Kinh Doanh - Kế Toán Bán Hàng - Kiểm Kho
Công Ty TNHH Viễn Tin Nam Long
Tháng09 - 2013đến08 - 2015:Nhân Viên Kinh Doanh
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Tháng12 - 2015đến04 - 2019:Nhân Viên Kế Toán
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viết Sơn
Tháng11 - 2019đến01 - 2022:Nhân Viên Kế Toán
Họ và tên Trương Tuyết Hồng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 25986
Ngày cập nhật 1 tháng trước 67
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Kế toán trường học
Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Vị trí khác | Giao dịch viên ngân hàng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 2 | Quận 3
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x