Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trịnh Thị Thủy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 7538
Ngày cập nhật 6 tháng trước 251
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x