Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trịnh Thanh Thanh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26293
Ngày cập nhật 1 tuần trước 52
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 8 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán công nợ | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 3 | Quận 5
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x