Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trịnh Mỹ Din
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 18192
Ngày cập nhật 2 tháng trước 53
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 6 năm
Hoạt động tài chính | Viễn thông
Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Tân Bình | Quận 10 | Quận 11
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0