Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên TRẦN VŨ CẢNH
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 15436
Ngày cập nhật 2 tuần trước 862
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 25 năm
Công ty sản xuất | Công ty thương mại | Công ty vốn FDI
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x