Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Vân Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 70 điểm ID : 18889
Ngày cập nhật 3 tháng trước 87
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 10 năm
Hành chính nhân sự
Hải Phòng | Quận Hải An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 35 15 0 0