Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thu Thủy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 75 điểm ID : 10710
Ngày cập nhật 3 tháng trước 149
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 11 năm
Kế toán tổng hợp
Hải Phòng | Quận Lê Chân
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 36 15 0 0