Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần thị vân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26106
Ngày cập nhật 1 tháng trước 42
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Công ty dịch vụ | Công ty sản xuất
Hành chính nhân sự
Bình Dương | Tân Uyên | Dĩ An | Thuận An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x