Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thị Tuyến
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 25932
Ngày cập nhật 2 tháng trước 37
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Hành chính nhân sự
Bắc Ninh | Bắc Ninh | Tiên Du | Từ Sơn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x