Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thị Trâm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 19883
Ngày cập nhật 8 tháng trước 209
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tầu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x