Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/06/1993

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

TRẦN THỊ THÚY

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Trường đại học dân lập phương đông
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
06/2017 – T12/20019 : Kế toán tổng hợp Công ty TNHH DIC Vina.
kế toán tổng hợp
12/2019 – đến nay : Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Geonation Việt Nam
kế toán tổng hợp
Họ và tên TRẦN THỊ THÚY
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 21214
Ngày cập nhật 4 tháng trước 60
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp
Bắc Ninh | Yên Phong
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x