Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Tran thi thanh huyen
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26365
Ngày cập nhật 4 tuần trước 87
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Công ty sản xuất
Kế toán trưởng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Thủ Đức | Quận 9 | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x