Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
12/08/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Trần Thị Phương Huyền

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Trần Thị Phương Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 57 điểm ID : 8433
Ngày cập nhật 2 năm trước 334
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Quảng Nam | Tam Kỳ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x