Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thị Ngọc Ngàn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 21053
Ngày cập nhật 8 tháng trước 98
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Kế toán kho | Kế toán bán hàng
Hưng Yên | Văn Giang | Yên Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x