Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên TRẦN THỊ NGỌC MAI
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 54 điểm ID : 16867
Ngày cập nhật 2 tháng trước 70
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán trưởng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 34 0 0 0