Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thị Huỳnh Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 56 điểm ID : 18887
Ngày cập nhật 2 tháng trước 91
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Nhân viên kế toán
Bạc Liêu | Bạc Liêu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 38 5 0 0