Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
20/10/2000

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Tran Thi Huyen Ngoc

- Kế toán thực tập

Trình độ học vấn
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Chuyên ngành: Kế toán
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Khoa Công nghệ thông tin [ 10/2018 - 09/2020 ]
Tình nguyện viên
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Kĩ năng làm việc
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Tran Thi Huyen Ngoc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 23436
Ngày cập nhật 6 tháng trước 82
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty thương mại
Kế toán thực tập
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Phổ Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 30 0 0 0
Đăng ký tư vấn x