Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
14/10/1988

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Trần Thị Huyền Nga

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Học viện Tài chính (khóa 2006 - 2010)
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
Vị trí: Phó phòng TCKT
Hoạt động
Dự án tham gia
Thông tin thêm
Họ và tên Trần Thị Huyền Nga
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 14224
Ngày cập nhật 1 năm trước 253
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Nhân viên kế toán
Lào Cai | Lào Cai
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x