Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
26/09/1989

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Trần Thị Chín

- Kế toán công nợ

- Kế toán kho

- Kế toán bán hàng

Trình độ học vấn
Dai hoc kinh te Quoc Dan
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Tên công ty
Vị trí công việ
Tên công ty
Vị trí công việ
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Trần Thị Chín
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 46 điểm ID : 20661
Ngày cập nhật 9 tháng trước 101
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Nhà hàng khách sạn
Kế toán công nợ | Kế toán kho | Kế toán bán hàng
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Phú Lương | Đồng Hỷ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 26 0 0 0
Đăng ký tư vấn x