Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên TRẦN THỊ ÁI NGỌC
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26241
Ngày cập nhật 1 tháng trước 73
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Nhà hàng khách sạn | Xây dựng công trình dự án | Nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán tổng hợp | Kiểm soát nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Thủ Đức | Quận 9 | Quận Bình Thạnh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x