Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
01/12/1997

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Trần Nhật Huy

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Đại học Tài chính - Kế toán (2015-2019)
Chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất (2019-2020)
Vị trí : Kế toán công trình
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Trần Nhật Huy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 10255
Ngày cập nhật 1 năm trước 312
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 30 0 0 0
Đăng ký tư vấn x