Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Nguyễn Thanh Ngân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 22205
Ngày cập nhật 5 ngày trước 61
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 5
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x