Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Mai Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 22976
Ngày cập nhật 7 tháng trước 134
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ | Kế toán trường học
Kế toán công nợ | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Phổ Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x