Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên TRẦN HỮU PHÚC
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26089
Ngày cập nhật 3 tuần trước 97
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Lĩnh vực khác | Mới tốt nhiệp
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 4 | Quận 5 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x