Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Thuỷ Thu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 22681
Ngày cập nhật 7 tháng trước 113
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hải Dương | Hải Dương | Gia Lộc
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x