Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Thị Hồng Đức Nguyễn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26462
Ngày cập nhật 1 tháng trước 46
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 9 năm
Kế toán trường học
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán TSCĐ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 10 | Quận 5 | Quận 6
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x