Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/07/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Thái Thị Ngọc Châu

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Thái Thị Ngọc Châu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 8534
Ngày cập nhật 1 năm trước 306
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Tiền Giang | Mỹ Tho
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
12 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x