Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên THẠCH NGUYỄN LONG VĨNH
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26396
Ngày cập nhật 1 tháng trước 34
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 5 năm
Công ty sản xuất | Công ty vốn FDI | Dịch vụ kế toán
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán giá thành | Kế toán TSCĐ | Kiểm soát nội bộ
Vĩnh Long | Vĩnh Long | Long Hồ | Bình Minh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x