Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
12/10/1993

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Tăng Thị Huệ

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (2012-2016)
Chuyên ngành : Kế toán, kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
1.Công ty TNHH Phát Triển Xay Dựng Công Nghiệp Việt Đức (2017-2019)
Vị trí : Nhân viên Kế toán nội bộ
2.Công ty TNHH MIR APL VH( 2020-3/2021)
Vị trí : Nhân viên Kế toán tổng hợp
Họ và tên Tăng Thị Huệ
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 7405
Ngày cập nhật 1 năm trước 288
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 5 năm
Kế toán tổng hợp
Trà Vinh | Duyên Hải
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x