Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Tạ Thị Loan
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 20980
Ngày cập nhật 9 tháng trước 120
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp
Hải Dương | Hải Dương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x