Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
28/05/1989

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Tạ Thị Khánh Ly

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Trường Đại học Thương mại
Khoa: Kế toán- Kiểm toán.
Kinh nghiệm làm việc
Công ty CP Thương mại Xây dựng công nghiệp Mặt trời
Vị trí: Kế toán trưởng
Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh
Vị trí: Kiểm soát nội bộ
Công ty TNHH Phát triển tin học IDC
Vị trí: Kế toán trưởng
Công ty CP Tập đoàn Zinnia (Hà Nội)
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Hoạt động
Dự án tham gia
Thông tin thêm
Họ và tên Tạ Thị Khánh Ly
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 48 điểm ID : 13980
Ngày cập nhật 1 năm trước 360
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Kế toán tổng hợp
Phú Thọ | Việt Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x