Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
12/11/1983

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Phùng thị Huế

- Kế toán nội bộ

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Nhật Linh LIOA
Vị trí: Kế toán nội bộ
Công ty cổ phần SX và TMDV WINDOW Đức Hùng
Vị trí: Nhân viên kế toán tổng hợp
Họ và tên Phùng thị Huế
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 59 điểm ID : 15279
Ngày cập nhật 2 tháng trước 322
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán
Bắc Ninh | Thuận Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 28 13 0 0
Đăng ký tư vấn x