Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên PHAN THỊ THỦY
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 21848
Ngày cập nhật 7 tháng trước 81
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 7 năm
Công ty thương mại
Kế toán công nợ | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Nhân viên kế toán
Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Yên Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x