Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Phan Thị Ngọc Yến
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 21655
Ngày cập nhật 4 ngày trước 17
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán thực tập
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 4 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 32 0 0 0