Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
11/10/2000

Kỹ năng

Sở thích

Phan Thảo Nhi

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Tên trường học: Trường Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành: Kế toán (2018-2022)
Thông tin khác
Ưu điểm
Vị trí làm việc
Nhược điểm
Vị trí làm việc
Mục tiêu ngắn hạn
Vị trí làm việc
Mục tiêu dài hạn
Vị trí làm việc
Họ và tên Phan Thảo Nhi
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 23347
Ngày cập nhật 3 ngày trước 139
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Cà Mau | Cà Mau | Đầm Dơi
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x